Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.

Vår organisation består av tre områden som tillsammans ger oss möjlighet att uppnå vårt mål - att göra mer för fler.

  • Mötesplatser och stöd; hit kommer människor i någon form av utsatthet för att starta en långsiktig förändringsprocess eller för att uppleva ett sammanhang, möta andra i liknande situation, äta tillsammans, hämta bröd eller för att man behöver en vinteroverall till sitt barn. Omkring 60 procent av alla insatser rör just mat. Dessa verksamheter drivs med insamlade gåvomedel.

  • Boende och behandling; erbjuder i samarbete med kommuner och landsting boenden med stöd för människor med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, skyddat boende samt lägenheter inom metoden Bostad Först. Vi riktar oss både till barn och familj samt vuxna.

  • Arbetsintegration; Göteborgs Stadsmission har över 30 års erfarenhet som leverantör av arbetsmarknadsinsatser. Inom vår arbetsintegrationsverksamhet får varje människa, utifrån förmåga, strukturerad miljö och kompletterande program möjlighet att rustas för arbetslivet. Målsättningen är alltid att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden.

Vi har också administrativa funktioner såsom HR, ekonomi, IT och insamling/kommunikation. Läs gärna mer om våra verksamheter på vår hemsida.

Gör praktik hos oss!
Vi är stolta över det vi gör, och vill gärna sprida vårt budskap till så många som möjligt. Som arbetsgivare är vi också måna om att vara en attraktiv arbetsgivare för dem som utbildar sig inom de områden där vi verkar.

Göteborgs stadsmission tar regelbundet emot praktikanter inom våra verksamheter och inom våra administrativa funktioner. Vi tar emot både LIA-praktikanter (praktik vid yrkeshögskola) samt högskolestuderande som har praktik som en del av sin utbildning. Om du vill arbetsträna eller praktisera hos oss via Arbetsförmedlingen, ska du inte skicka in en ansökan denna väg, utan istället vända dig till vårt arbetsintegrationsteam. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. 

När vi har möjlighet att ta emot en praktikant, går vi igenom de praktikansökningar som kommit in, och kontaktar de kandidater som matchar den profil vi söker. Din ansökan ligger kvar hos oss i sex månader. 

Välkommen med din praktikansökan!

Del lenker


Send søknaden

Tilbake til ledige stillinger